Ulična kanalizacija

 

Cijevi i spojni dijelovi za uličnu kanalizaciju

 

 

 

 

Cijevi i spojni dijelovi ulične kanalizacije su crveno-smeđe boje i isporučuju se sa ugrađenim brtvama. Uz brtvu, cijevi imaju i oblikovani naglavak zbog čega je spajanje brzo i jednostavno, a sustav je dugotrajno vodonepropusan. Cijevi i spojni dijelovi kućne kanalizacije izrađuju se od tvrdog PVC-a, kojeg karakterizira visoka mehanička otpornost na kiseline i mnoge organske i anorganske supstance. Također je otporan i na abraziju (trošenje) sa visokom otpornošću na starenje i vanjske utjecaje.

 

 

 

         PVC

       - čvrstoća i krutost

       - temperaturna postojanost

       - teška zapaljivost

       - otpornost na naslage i bakterije

       - otpornost na kemikalije

 

 

 

 

CIJEVI

 

 

 

 

SPOJEVI