GRAFITNI STIROPOR

STIROPOR GRAFITNI 10 CM

STIROPOR GRAFITNI 10 CM

CIJENA KN:65,63 kn/m2
ŠIFRA:0696
PAKIRANJE:2,5m2
DEBLJINA:10 cm
CIJENA €:8,71 €/m2

Grafitni (sivi) stiropor debljine 10 cm, za izradu fasadnih toplinsko-izolacijskih sustava.

Fasadni stiropor sive boje koji sadrži grafit što daje oko 20% bolja izolacijska svojstva od bijelog fasadnog stiropora.
Ispunjava najviše zahtjeve vlačne čvrstoče(150kPa) i čvrstoče na savijanje(135 kPa),te je dimenzijski stabilan(odležan).
Toplinska provodljivost...

STIROPOR GRAFITNI 12 CM

STIROPOR GRAFITNI 12 CM

CIJENA KN:78,66 kn/m2
ŠIFRA:0754
PAKIRANJE:2m2
DEBLJINA:12 cm
CIJENA €:10,44 €/m2

Grafitni (sivi) stiropor debljine 12 cm, za izradu fasadnih toplinsko-izolacijskih sustava.

Fasadni stiropor sive boje koji sadrži grafit što daje oko 20% bolja izolacijska svojstva od bijelog fasadnog stiropora.
Ispunjava najviše zahtjeve vlačne čvrstoče(150kPa) i čvrstoče na savijanje(135 kPa),te je dimenzijski stabilan(odležan).
Toplinska provodljivost...

STIROPOR GRAFITNI 14 CM

STIROPOR GRAFITNI 14 CM

CIJENA KN:91,85 kn/m2
ŠIFRA:0755
PAKIRANJE:1,5m2
DEBLJINA:14 cm
CIJENA €:12,19 €/m2

Grafitni (sivi) stiropor debljine 14 cm, za izradu fasadnih toplinsko-izolacijskih sustava.

Fasadni stiropor sive boje koji sadrži grafit što daje oko 20% bolja izolacijska svojstva od bijelog fasadnog stiropora.
Ispunjava najviše zahtjeve vlačne čvrstoče(150kPa) i čvrstoče na savijanje(135 kPa),te je dimenzijski stabilan(odležan).
Toplinska provodljivost...

STIROPOR GRAFITNI 15 CM

STIROPOR GRAFITNI 15 CM

CIJENA KN:98,40 kn/m2
ŠIFRA:0756
PAKIRANJE:1,5 m2
DEBLJINA:15 cm
CIJENA €:13,06 €/m2

Grafitni (sivi) stiropor debljine 15 cm, za izradu fasadnih toplinsko-izolacijskih sustava.

Fasadni stiropor sive boje koji sadrži grafit što daje oko 20% bolja izolacijska svojstva od bijelog fasadnog stiropora.
Ispunjava najviše zahtjeve vlačne čvrstoče(150kPa) i čvrstoče na savijanje(135 kPa),te je dimenzijski stabilan(odležan).
Toplinska provodljivost...

STIROPOR GRAFITNI 2 CM

STIROPOR GRAFITNI 2 CM

CIJENA KN:13,19 kn/m2
ŠIFRA:0697
PAKIRANJE:12 m2
DEBLJINA:2 cm
CIJENA €:1,75 €/m2

Grafitni (sivi) stiropor debljine 2cm, za izradu fasadnih toplinsko-izolacijskih sustava.

Fasadni stiropor sive boje koji sadrži grafit što daje oko 20% bolja izolacijska svojstva od bijelog fasadnog stiropora.
Ispunjava najviše zahtjeve vlačne čvrstoče(150kPa) i čvrstoče na savijanje(135 kPa),te je dimenzijski stabilan(odležan).
Toplinska provodljivost...

STIROPOR GRAFITNI 3 CM

STIROPOR GRAFITNI 3 CM

CIJENA KN:19,67 kn/m2
ŠIFRA:0751
PAKIRANJE:8 m2
DEBLJINA:3 cm
CIJENA €:2,61 €/m2

Grafitni (sivi) stiropor debljine 3 cm, za izradu fasadnih toplinsko-izolacijskih sustava.

Fasadni stiropor sive boje koji sadrži grafit što daje oko 20% bolja izolacijska svojstva od bijelog fasadnog stiropora.
Ispunjava najviše zahtjeve vlačne čvrstoče(150kPa) i čvrstoče na savijanje(135 kPa),te je dimenzijski stabilan(odležan).
Toplinska provodljivost...

STIROPOR GRAFITNI 5 CM

STIROPOR GRAFITNI 5 CM

CIJENA KN:32,85 kn/m2
ŠIFRA:0750
PAKIRANJE:5 m2
DEBLJINA:5 cm
CIJENA €:4,36 €/m2

Grafitni (sivi) stiropor debljine 5cm, za izradu fasadnih toplinsko-izolacijskih sustava.

Fasadni stiropor sive boje koji sadrži grafit što daje oko 20% bolja izolacijska svojstva od bijelog fasadnog stiropora.
Ispunjava najviše zahtjeve vlačne čvrstoče(150kPa) i čvrstoče na savijanje(135 kPa),te je dimenzijski stabilan(odležan).
Toplinska provodljivost...

STIROPOR GRAFITNI 8 CM

STIROPOR GRAFITNI 8 CM

CIJENA KN:52,52 kn/m2
ŠIFRA:0752
PAKIRANJE:3 m2
DEBLJINA:8 cm
CIJENA €:6,97 €/m2

Grafitni (sivi) stiropor debljine 8 cm, za izradu fasadnih toplinsko-izolacijskih sustava.

Fasadni stiropor sive boje koji sadrži grafit što daje oko 20% bolja izolacijska svojstva od bijelog fasadnog stiropora.
Ispunjava najviše zahtjeve vlačne čvrstoče(150kPa) i čvrstoče na savijanje(135 kPa),te je dimenzijski stabilan(odležan).
Toplinska provodljivost...